top of page

Fenestrace. Co, kde, proč?

Aktualizováno: 6. 6. 2023


Fenestrace monstery thai constelation
Fenestrace monstery

Fenestrace, z latinského fenestra = okno, dospělých listů u monster (a jiných druhů) je neobvyklým tvarovým znakem, které nemá jasné evoluční vysvětlení. Pro tento líbivý jev existuje dokonce několik hypotéz, které jsou vědecky zkoumány. Víte, proč mají listy díry?


Okno sem okno tam

Než se dostaneme k samotným důvodům, jistě jste zaregistrovali, že staré rostliny, např. Monstera deliciosa, mají fenestraci mnohem výraznější i vícenásobnou, než mladé rostliny. Tento fakt se nazývá heterofylie a znamená, že na jedné rostlině najdete několik velikostně a tvarově odlišných listů. Často je to způsobeno zralostí rostliny, případně životními podmínkami, kterým se rostlina přizpůsobuje. V přírodě můžete heterofylii pozorovat nejčastěji u břečťanu, pámelníku nebo topolu. Ve své domácí jungli potom třeba právě u monster, kdy mladé – juvenilní – listy jsou plné, a starší se postupně fenestrují.


Fenestrace pochází z latinského slova fenestra = okno. U rostlin tak označujeme otvory v listech.

A proč se to děje?

Tvar listu je zpravidla uzpůsoben prostředí, kde se daná rostlina vyskytuje. Různá morfologie listů je tedy druhovou adaptací na okolní podmínky se speciální funkcí, jakou může být termoregulace, zadržování vody, zachycení světla či třeba odrazování býložravců. A proč ty díry? Na to je vysvětlení hned několik, pojďme na ně.


Zachycení světla

Nejrozšířenější hypotéza pro fenestraci monster je založena na nedostatku slunečního světla v hustotě deštného pralesa. Otvory v listech mají usnadnit zachycení rozptýleného světla z vrcholů stromů. Listy jsou s otvory větší a lépe světelné záření absorbují. Současně by okna v listech měla umožnit těm spodním také zachytit světlo, což vede k rovnoměrnějšímu růstu rostliny.


Termoregulace

Slunce zvyšuje odpar vody a list vystavený slunci ztrácí vodní napětí v buňkách a vadne – můžete pozorovat v horkých dnech u květin na zahradě. Obrovité listy monstry by pro udržení napětí vyžadovaly hustou síť hlavních cév, která by udržela tlak v listu. Má se za to, že fenestrace listů je řešením na snížení vodního stresu u velkých listů během ozáření.


Boj s větrem

Další hypotézou je, že otvory tam mohou být proto, aby snížily dopad, který mají silné hurikánové větry na listy. Velké listy představují plochu, do které se vítr opře a list může utrhnout či poškodit. Fenestrace by měla zabránit potrhání listů a umožnit větru bezpečně projít s minimálním destruktivním dopadem na rostlinu.


Boj s deštěm

Poslední zajímavá hypotéza souvisí s deštěm. V tropickém deštném pralese se dešti nevyhnete. Tato hypotéza se domnívá, že fenestrace umožňuje vodě snadněji projít porostem bez poškození rostliny. Zároveň prostup listy dostane vodu ke kořenům rostliny namísto jejího odvedení po obvodu koruny.


Co tedy?

Ať už je evoluční důvod vývoje otvorů v listech jakýkoli, včetně kombinací výše uvedených, jedno je jisté. Fenestrace umocňuje poutavost pokojových rostlin. Máte ve své jungli fenestrované krásky? Na eshopu si můžete vybrat z několika druhů monster a těšit se s každým listem na další fascinující fenestraci.
89 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page